Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija upisanih u ak. god. 2020./2021. (za nadarene studente/deficitarna zanimanja)

Fizičke osobe

Zahtjev za stipendiju za nadarene studente ili deficitarno zanimanje

Navesti u IBAN formatu
Navesti područje/smjer
Navesti u godinama
Vrsta (sveučilišni, stručni) i razina (preddiplomski, diplomski, integrirani)

Dostavite nam sve dokumente koje možete iz ove liste (priložite ispod - vidi privici):

  1. preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta,
  2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u ak. god. 2020./2021.
  3. preslika svjedodžbe  posljednje završene školske godine srednjeg  obrazovanja kandidata (za studente prve godine), odnosno uvjerenje/potvrda sa ispisom i ocjenama položenih ispita  posljednje završene nastavne godine (za studente viših godina)
  4. preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu kandidata na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2019./2020. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja,
  5. preslika učeničke knjižice kandidata-polaznika glazbene škole ili neke druge škole s vidljivim uspjehom u  šk. god. 2019./2020.)
  6. potvrda ili preslika druge javne isprave  o završenom i od strane nadležnog ministarstva verificiranom   tečaju/programu osposobljavanja kandidata (npr. tečaj stranog jezika) tijekom šk. god. 2019./2020.
  7. preslika dokaza o sudjelovanju kandidata na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva  tijekom šk. god. 2019./2020.
  8. preslika dokaza o individualnom ili ekipnom sudjelovanju kandidata na državnom ili međunarodnom sportskom natjecanju  te eventualnom plasmanu  tijekom šk. god. 2019./2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Novigradu - Cittanova.

Grad Novigrad - Cittanova čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.