Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija upisanih u ak. god. 2020./2021. (za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa)

Fizičke osobe

Zahtjev za stipendiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Navesti u IBAN formatu
Vrsta (sveučilišni, stručni) i razina (preddiplomski, diplomski, integrirani)
Navesti područje/smjer
Navesti u godinama

Dostavite nam sve dokumente koje možete iz ove liste (priložite ispod - vidi privici):

 1. preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta,
 2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u tekuću ak. god. (2020./2021).,
 3. preslika svjedodžbe posljednje završene školske godine srednjeg  obrazovanja kandidata (za studente prve godine), odnosno uvjerenje/potvrda sa ispisom i ocjenama položenih ispita  posljednje završene studijske godine (za studente viših godina),
 4. preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog domaćinstva (za mlt. dijete: putovnica ili izvadak iz matice rođenih ),
 5. preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu kandidata na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2019./2020. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja,
 6. preslika učeničke knjižice kandidata-polaznika glazbene škole ili neke druge škole sa vidljivim uspjehom u šk. god. 2019./2020.,
 7. potvrda ili preslika druge javne isprave o završenom i od strane nadležnog ministarstva verificiranom   tečaju/programu osposobljavanja kandidata (npr. tečaj stranog jezika) tijekom prošle šk./ak.god
 8. preslika dokaza o sudjelovanju kandidata na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva tijekom prošle šk. godine
 9. preslika dokaza o individualnom ili ekipnom sudjelovanju kandidata na državnom ili međunarodnom sportskom natjecanju te eventualnom plasmanu tijekom šk. god. 2019./2020.,
 10. preslika izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja,
 11. preslika rješenja o rastavi braka roditelja kandidata ili druge isprave iz koje je vidljivo kojem je roditelju povjereno na čuvanje i odgoj maloljetno dijete/djeca,
 12. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom školovanju/studiranju člana/ova obitelji u mjestu udaljenijem od 50 km od Novigrada za  tekuću šk./ak. godinu 2020./2021.,
 13. preslika ugovora o podstanarstvu u mjestu prebivališta obitelji kandidata,
 14. preslika rješenja ili druge isprave  kojom je nadležno tijelo  utvrdilo  invaliditet kandidata  i/ili člana obitelji,
 15. preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na  jedan od oblika  pomoći obitelji kandidata,
 16. Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva u prethodnoj godini

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Novigradu - Cittanova.

Grad Novigrad - Cittanova čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.