Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Prijava na natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola upisanih u školsku godinu 2020./2021. (za učenike slabijeg socijalno-ekonomskog statusa)

Fizičke osobe

Zahtjev za stipendiju za učenike slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Navesti u IBAN formatu
Navesti područje/zanimanje

Dostavite nam sve dokumente koje možete iz ove liste (priložite ispod - vidi privici):

 1. preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta,
 2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u šk. god. 2020./2021.,
 3. preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog domaćinstva (za mlt. dijete: osobna iskaznica, putovnica  ili izvadak iz matice rođenih ),
 4. preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu na županijskom, državnom i/ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2019./2020. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja ,
 5. preslika učeničke knjižice polaznika glazbene škole ili neke druge škole sa vidljivim uspjehom u  šk.god. 2019./2020.),
 6. potvrda ili preslika druge javne isprave  o završenom i od strane nadležnog ministarstva verificiranom   tečaju/programu osposobljavanja (npr. tečaj stranog jezika) tijekom šk. god. 2019./2020.,
 7. preslika dokaza o sudjelovanju na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva tijekom šk. god. 2019./2020.,
 8. preslika dokaza o individualnom i/ili ekipnom sudjelovanju na državnom i/ili međunarodnom sportskom natjecanju  te eventualnom plasmanu tijekom šk. god. 2019./2020.,
 9. preslika izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja,
 10. preslika rješenja o rastavi braka roditelja kandidata ili druge isprave iz koje je vidljivo kojem je roditelju povjereno na  čuvanje i odgoj maloljetno dijete/djeca,
 11. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom školovanju/studiranju člana/ova obitelji u mjestu udaljenijem od 50 km od Novigrada  za šk./ak. godinu 2020./2021.,
 12. preslika ugovora o podstanarstvu u mjestu prebivališta obitelji kandidata,
 13. preslika rješenja ili druge isprave kojom je nadležno tijelo utvrdilo invaliditet kandidata i/ili člana obitelji,
 14. preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na jedan od oblika  pomoći obitelji kandidata,
 15. uvjerenje o boravištu za kandidate koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta ili potvrda učeničkog  doma.
 16. Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva u prethodnoj godini.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Predajom ovog digitalnog zahtjeva dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu mojih osobnih podataka ustupljenih Gradu Novigradu - Cittanova.

Grad Novigrad - Cittanova čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Ova privola je dana dobrovoljno te sam upoznat/a s pravom da je svakom trenutku mogu povući te tražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je povučena.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.